Thép Việt Nam bị kiện bán phá giá tại Mỹ

. Tương tự như các vụ điều tra chống bán phá giá trước đây của Hoa Kỳ, Nguyên đơn sẽ yêu cầu DOC áp dụng phương pháp chống bán phá giá đối với nền kinh tế phi thị trường đối với Việt Nam, tức là sử dụng các giá trị thay thế nước ngoài để xác định giá trị thông thường, từ đó tính toán biên độ phá giá. Ngày 28/10 vừa qua, một số doanh nghiệp thép nội địa Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cacbon của Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Pakistan, Philippines, và Việt Nam

Ngày 28/10 vừa qua, một số doanh nghiệp thép nội địa Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cacbon của Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Pakistan, Philippines, và Việt Nam .

Vì sao chủ đầu tư “né” gạch không nung?

Thời hạn sử dụng gạch không nung theo lộ trình tại Thông tư 09/2012/TT-BXD sắp hết.
Tâm lý sử dụng gạch truyền thống vẫn rất phổ biến
Theo đó, sau năm 2015, các công trình từ 9 tầng trở lên phải xây bằng 50% vật liệu xây không nung trở lên (tính theo thể tích khối xây).


Theo đó, các sản phẩm bị điều tra thuộc các mã HS sau: 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5050 và 7306.50.5070.
Các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất sản phẩm bị điều tra được nêu trong đơn kiện lần này bao gồm 3 công ty (Công ty TNHH Sujia Steel Pipe, Công ty TNHH Vietnam Pipe, Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam). Tuy nhiên, nguyên đơn cũng lưu ý rằng còn nhiều doanh nghiệp xuất khẩu từ Việt Nam chưa được nhắc tới liên quan đến vấn đề này.
Tương tự như các vụ điều tra chống bán phá giá trước đây của Hoa Kỳ, Nguyên đơn sẽ yêu cầu DOC áp dụng phương pháp chống bán phá giá đối với nền kinh tế phi thị trường đối với Việt Nam, tức là sử dụng các giá trị thay thế nước ngoài để xác định giá trị thông thường, từ đó tính toán biên độ phá giá.
Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, trong vòng 20 ngày kể từ ngày đơn kiện hợp lệ được nộp chính thức, DOC sẽ bắt đầu tiến hành khởi xướng điều tra.
Như vậy, nếu trong trường hợp được khởi xướng, đây sẽ là vụ việc điều tra chống bán phá giá thứ 2 của Hoa Kỳ đối với sản phẩm CWP của Việt Nam và là vụ việc thứ 6 đối với sản phẩm thép nói chung của Việt Nam trong năm 2015.
DiaOcOnline.vn – Theo Báo Xây dựng
Từ khóa: