Tag: triệu tấn

9 tháng tiêu thụ trên 52 triệu tấn xi măng

. Trong 9 tháng năm 2015, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt 52,11 triệu tấn, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 73% kế hoạch ...

Xuất khẩu xi măng 2015 khó cán đích 20 triệu tấn

. Sự thay đổi chiến lược của một số quốc gia khẩu xi măng trong khu vực (điển hình là Trung Quốc, Thái Lan), từ đầu năm 2015 đến n ...
2 / 2 POSTS