Tag: tôn thép

Thị trường tôn thép nhiễu loạn

. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Việt Nam hiện có 15 công ty lớn là thành viên của VSA và một số cơ sở nhỏ sản xuất tôn thép m ...

Tôn thép chật vật với chống bán phá giá

. Cho rằng doanh nghiệp Thái Lan phản ứng với các công ty xuất khẩu thép vào Thái Lan là biện pháp bảo vệ thị trường cho mình, lãn ...
2 / 2 POSTS