Tag: tiêu thụ

9 tháng tiêu thụ trên 52 triệu tấn xi măng

. Trong 9 tháng năm 2015, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt 52,11 triệu tấn, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 73% kế hoạch ...

Sản lượng tiêu thụ xi măng tăng, giá ổn định

. Trong 3 quý đầu năm nay, sản lượng tiêu thụ xi măng trong nước có dấu hiệu tăng trưởng, giá bán xi măng trong nước ổn định nhờ n ...

Ngành xi măng: Đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa

. Trước khó khăn trên, doanh nghiệp (DN) xi măng đang nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa. Thống kê của Hiệp hội Xi mă ...
3 / 3 POSTS