Tag: mạng xã hội

3 bài học gắn kết khách hàng trên mạng xã hội

. Bài học lớn nhất mà chúng ta thấy được từ GoPro, Starbucks và Target chính là những thương hiệu này đều đối xử với khách hàng củ ...

Học “chiêu” tiếp thị thương hiệu trên mạng xã hội

. Để xác định những yếu tố quyết định thành công của một chiến dịch TTTH, đội ngũ khoa học tiếp thị của Facebook đã thực hiện một ...
2 / 2 POSTS