Tag: kinh doanh

12 bài học kinh doanh từ Starbucks

. Theo INC, có 12 bài học kinh doanh mà các doanh nghiệp (DN) có thể học được từ thương hiệu này. Bài học của Starbucks không chỉ ...

10 cách phát hiện ý tưởng kinh doanh

. Thử xem một sản phẩm chỉ giới hạn ở một địa phương có thể được bán rộng rãi cho tất cả khách hàng đại chúng hay không? Ví dụ như ...
2 / 2 POSTS