Tag: giá bán

Giá bán căn hộ tăng cao

. “Giá bán căn hộ trên thị trường sơ cấp đang có xu hướng tăng ở nhiều phân khúc”, ông Stephen Wyatt, Giám đốc điều hành Công ty T ...

Giá bán xi măng nội địa ổn định, giá xuất khẩu giảm

. Cụ thể giá bán lẻ PBC 30 của Vicem Hoàng Thạch tại Hà Nội là 1. 000 đồng/tấn; Vicem Bút Sơn là 1. 000 đồng/tấn; PCB 30 của XM ...
2 / 2 POSTS