Tag: chống bán phá giá

Rà soát chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội nhập khẩu

. Cục Quản lý cạnh tranh nêu rõ Căn cứ theo quy định tại Điều 24 của Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 về việc chống bán phá giá hà ...

Rà soát chống bán phá giá thép không gỉ nhập khẩu

. Căn cứ theo quy định tại Điều 24 của Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, ...

Tôn thép chật vật với chống bán phá giá

. Cho rằng doanh nghiệp Thái Lan phản ứng với các công ty xuất khẩu thép vào Thái Lan là biện pháp bảo vệ thị trường cho mình, lãn ...
3 / 3 POSTS