Tag: chất lượng

Chất lượng cầu vượt thép?

. “Chúng ta không thể đổ lỗi cho khách quan do xe lưu thông nhiều, xe quá tải dẫn đến cầu vượt Thủ Đức nhanh xuống cấp, mà phải th ...

Tôn thép kém chất lượng làm méo mó thị trường

. Các doanh nghiệp cần cung cấp cho cơ quan chức năng các dấu hiệu phân biệt hàng thật, giả sản phẩm của họ, tiêu chuẩn kỹ thuật á ...
2 / 2 POSTS