Tag: BĐS

Tiêu thụ vật liệu xây dựng tăng cùng sự đi lên của thị trường BĐS

. Thị trường bất động sản đang nóng dần lên khiến cho thị trường vật liệu xây dựng tăng trưởng nhanh cả về giá và sản lượng tiêu t ...

Tại sao người Singapore lại đầu tư BĐS ở nước ngoài?

. Như vậy, với lượng tiền mặt sẵn có, bắt đầu với 350 triệu USD, người dân Singapore có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư biệt thự nhà ph ...
2 / 2 POSTS