Tag: bài học

12 bài học kinh doanh từ Starbucks

. Theo INC, có 12 bài học kinh doanh mà các doanh nghiệp (DN) có thể học được từ thương hiệu này. Bài học của Starbucks không chỉ ...

Bài học “bó đũa”

. Khách hàng quảng cáo phải trả nhiều tiền nhưng nhận được hiệu quả thấp nên dần mất niềm tin và thu hẹp mức booking quảng cáo, ch ...
2 / 2 POSTS