CocaCola, Pepsi và cuộc chiến giành thị phần fastfood

. Cola có hợp đồng với các chuỗi ăn nhanh lớn như McDonald’s, Subway, Burger King, thì Pepsi hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng không kém như Taco Bell, KFC. Trên thị trường ăn nhanh, Coca-Cola vượt qua Pepsi với các hợp đồng béo bở với các hãng ăn nhanh lớn như McDonald’s, Subway, Burger King

Cola có hợp đồng với các chuỗi ăn nhanh lớn như McDonald’s, Subway, Burger King, thì Pepsi hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng không kém như Taco Bell, KFC.
Cuộc chiến giành thị phần giữa hai hãng nước giải khát hàng đầu thế giới Coca-Cola và Pepsi suốt thế kỷ qua và là cặp đối thủ truyền kiếp nổi tiếng.
Trên thị trường ăn nhanh, Coca-Cola vượt qua Pepsi với các hợp đồng béo bở với các hãng ăn nhanh lớn như McDonald’s, Subway, Burger King. Trong khi đó, Pepsi hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng như Taco Bell, KFC và Hooters.
Trang Business Insider tiến hành nghiên cứu 34 chuỗi ăn nhanh hàng đầu tại Mỹ và đưa ra thống kê về việc sử dụng Coca-Cola hay Pepsi của các chuỗi này.
DiaOcOnline.vn – Theo Zing
Từ khóa:

3 cách để video được nhiều người xem

Song, điều này không đồng nghĩa với việc bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào thực hiện chiến dịch video marketing đều thành công.
Bạn có thể tải một video lên Youtube, nhưng nếu video đó không mang đến giá trị gì thì không ai xem chúng cả.


Pepsi,Cuộc chiến giành thị phần fastfood,Coca-cola